Transparència

A Esquerra Republicana de Catalunya creiem en la transparència, i tenim el compromís de fer de l’ajuntament de Sant Adrià una administració que ofereixi tota la informació als ciutadans de manera oberta.

I aquest compromís també l’apliquem a la nostra formació amb assemblees obertes a la ciutadania, on tothom pot assistir-hi, escoltar i dir la seva.

Aquesta transparència també ha de mostrar-se, i de manera més evident si cal, en la comptabilitat.

La gestió dels diners ha de ser quelcom totalment clar i entenedor per al ciutadà, i és per això que no amaguem el que cobren els nostres regidors pel seu servei a la ciutat.

Durant tota la legislatura està disponible un calendari obert amb tots els actes i reunions als quals assisteixen els nostres regidors. Ho podeu consultar aquí.

Els regidors d’Esquerra Republicana a Sant Adrià no tenen un sou fix, ni cotitzen per aquesta activitat a la Seguretat Social i cobren una remuneració en concepte de dietes per assistència als plens i les comissions.

Actualment aquestes dietes ascendeixen a 940 €/mes en el cas dels regidors i 1.080€/mes en el cas del portaveu. Aquesta remuneració està subjecta a la retenció d’IRPF (el 15%, es a dir 141 € i 162€ en el cas del portaveu), el que deixa una remuneració neta de 799€/mes, en el cas dels regidors i 918€ en el cas del portaveu.

D’aquests diners un 10% (79€ en el cas dels regidors i uns 91€ en el cas del portaveu) s’aporten al partit, pel que finalment els regidors acaben rebent 729€/mes per la seva tasca de regidors i 827€/mes en el cas del portaveu.

Declaració de béns patrimonials i declaració d'incompatibilitats

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l’ens i dels organismes vinculats.

També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions.

En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d’activitats, patrimonials i interessos.