Propostes temàtiques

És l'hora de refer Sant Adrià...

 • Acabarem amb les males pràctiques polítiques promovent la transparència i el retiment de comptes, i implementarem mesures efectives per retornar la integritat i el bon govern a tots els àmbits dels serveis públics.

 • Crearem una sindicatura de greuges local perquè els adrianencs i adrianenques puguin elevar-li queixes quan sentin que l’ajuntament no ha actuat com cal i mai més se sentin indefensos davant de l’administració.

 • Seguretat global. Revisarem l'enllumenat, l'arbrat, l'urbanisme, el transport públic i l'estat de les voreres, eliminarem els espais insegurs i farem possible que tothom camini amb seguretat per la ciutat a qualsevol moment del dia.

 • Tornarem la Policia Local al carrer i recuperarem la confiança ciutadana en ella dotant-la de les eines que necessiti per complir amb les seves funcions de policia de proximitat, així com també incrementant-ne el nombre d'efectius.

 • Impulsarem polítiques que assegurin l’accés i la disponibilitat de productes menstruals a tots els espais de propietat pública (escoles, biblioteques, centres cívics, mercats, centres esportius, equipaments culturals, transport públic, etc.).

 • Crearem un permís retribuït de menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores dels diferents ens públics locals.

 • Crearem una beca per a l'estudi i la recerca de la història de Sant Adrià, amb especial èmfasi en l'impacte de la Guerra Civil i el feixisme a la nostra ciutat, remarcant la perspectiva de gènere i la memòria local.

 • Reivindicarem la identitat i personalitat històrica de Sant Adrià mitjançant l'estudi i difusió del patrimoni local i les restes arqueològiques que encara existeixen a la ciutat. Es treballarà, per fi, en la dignificació d’espais, elements, festes i tradicions pròpies en col·laboració amb les entitats locals referents en aquest àmbit.

 • Millorarem el servei de neteja mitjançant una auditoria del contracte que avaluï com es realitza el servei, verifiqui la seva eficàcia i estableixi accions concretes de millora.

 • Consolidarem un mapa de sòls contaminats i a les noves construccions en què hi hagi sospites obligarem els promotors que analitzin el sòl per aconseguir un Sant Adrià lliure de contaminació.

 • Impulsarem un servei de cangur públic gratuït per afavorir la corresponsabilitat en les cures i donar resposta a les necessitat puntuals de les famílies amb infants entre 0 i 14 anys.

 • Acompanyarem les persones en el seu camí per envellir de forma digna a casa, reforçant els serveis d’ajuda i de menjar a domicili, promovent programes de companyia per a persones soles, millorant la seguretat i comunicació amb les famílies, i adaptant les llars amb petites reparacions i obres.

 • Reobrirem el Pavelló Ricart i traurem de l’ostracisme i la decadència el Pavelló Marina-Besòs, municipalitzant els equipaments esportius i dotant-los d’una estratègia a llarg termini que garanteixi la seva sostenibilitat i ús per part de la ciutadania.

 • Impulsarem un pla per al tancament a llarg termini de la planta de valorització de residus TERSA, com a part d’una estratègia de residu zero d’àmbit local i metropolità. 

 • Garantirem la presència de correcans a tots els barris de la ciutat com a espais dignificats per al foment de la salut i la interrelació dels gossos de companyia.